Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? - Inleiding op het thema

Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij het grootbrengen van kinderen is de blik vaak alleen gericht op opvoedvaardighe-den van ouders. Het bufferschema van Alice van der Pas dwingt om breder te kijken. Zij wijst onder meer op het belang van de buffer 'taakverdeling' voor ouders en plaatst ouderschap zo in een breder perspectief. Een kind grootbrengen is geen éénmans- of éénvrouwsactie. Opvoeden is enerzijds wel persoonlijk maar gebeurt anderzijds samen met mensen uit de directe omgeving, een omgeving die al dan niet welwillend meekijkt. Een omgeving die gevraagd of desnoods ongevraagd een helpende hand biedt.