Thema Tijd - Halt aan de verschoolsing én de ontscholing

Thema Tijd - Halt aan de verschoolsing én de ontscholing

Productgroep PIP 74 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Terwijl kinderen steeds langer op school zitten, gaat het daar steeds minder om onderwijs en vorming. Dat is verschoolsing en ontscholing tegelijk. Met deze paradox begin ik mijn onlangs verschenen boek Onderwijs, weer weten waarom. Op het eerste gezicht is het een tegenstelling, maar bij nader toezien gaat achter beide ontwikkelingen - de ontscholing van de school en de verschoolsing van het leven van kinderen – dezelfde factor  van de toenemende economisering schuil.