Transitie - Positive Behavior Support

Transitie - Positive Behavior Support

Productgroep PIP 81 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 18 februari 2014 is de nieuwe Jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Alle jeugdhulp wordt per 1 januari 2015 bij de gemeenten ondergebracht. Ook is de Wet passend onderwijs per augustus 2014 van kracht. Deze beide veranderingen op de belangrijke waardengebieden onderwijs en hulpverlening hebben verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen.Wellicht kan het gedachtegoed van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS), ook wel PBS genoemd, ondersteunend zijn bij het vormgeven van de samenwerking tussen onderwijs- en jeugdzorgprofessionals.