Tussen isolement en verbondenheid

Tussen isolement en verbondenheid

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Al veertien jaar congresseren onderzoekers op het terrein van de wijsgerige en historische pedagogiek ergens in de Nederlanden. Wat in 1983 in Utrecht begon reisde langs Leiden (1985), Nijmegen (1987), Amsterdam VU (1989), Amsterdam UvA (1991), Leuven (1993) en Groningen (1995). Tweejaarlijks werd de pedagogendag georganiseerd door medewerkers van de verschillende universitaire vestigingsplaatsen, sinds 1989 onder auspiciën van het werkverband WHP van de NVO. Op 26 april 1997 was de pedagogendag terug in Utrecht en daarmee is de cirkel rond. Er is dus alle aanleiding om de ontwikkelingen op een rij te zetten.
De belangstelling voor de achtste pedagogendag op 26 april 1997 in Utrecht was zowel van de kant van lezinghouders als van de kant van bezoekers uitgesproken groot. Er waren 49 korte voordrachten in de aanbieding waaruit de bezoeker een keuze van zeven moest maken. Dat de belangstelling groter was dan ooit was in zekere zin een verrassing. De vraag drong zich immers op of, nu binnen de pedagogiek de druk om de blik op het internationale forum te richten zo groot is geworden, er nog wel animo zou bestaan om de wetenschappelijke inspanningen voor de Nederlandse en Vlaamse vakgenoten te resenteren. De Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften kampen inmiddels met een kopij tekort. Maar de twee jaarlijkse landelijke pedagogendag heeft in de afgelopen veer tien jaar blijkbaar een vaste plek in de agenda’s van onderzoekers en geïnteresseerden gevonden.