Twee beleidsmakers over oudervriendelijk regeren

Twee beleidsmakers over oudervriendelijk regeren

Productgroep Ouderschapskennis 2004-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mr. E.J. (Erik) Nicolai is juridisch stafmedewerker bij de Nederlandse Gezinsraad. Mr. drs. J. (Jeanette) Kok is wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie. Beiden praten over de totstandkoming van beleid op het terrein van de jeugdzorg. In hoeverre heeft men oog voor de belangen van ouders? En voor opvoeding? Een gesprek over de behoefte aan een samenhangend gezinsbeleid, over een antiek pakket van kinderbeschermingsmaatregelen, en de stand van zaken in het familierecht.
Trefwoorden: gezinsbeleid, familierecht

Inleiding

De redactie sprak met twee beleidsmakers over de totstandkoming van beleid op het terrein van ouderschap en opvoeding. De ene, Jeanette Kok werkt als wetgevingsjurist (sector privaatrecht) bij de directie Wetgeving op het Ministerie van Justitie. Zij is direct betrokken bij de Wet op de Jeugdzorg en houdt zich ook nog specifiek bezig met scheiding en omgang, en met huiselijk geweld. De andere, Erik Nicolai is als juridisch stafmedewerker verbonden aan de Nederlandse Gezinsraad (NGR). Nog net, want na vier en half jaar werkzaam te zijn geweest bij dit onafhankelijke instituut wordt hij docent aan de Juridische Hogeschool in Tilburg.
In de interviews wordt duidelijk dat Kok op een politiek gevoelige plek zit en Nicolai niet. Hij is geprononceerder in zijn uitspraken, zij is voorzichtiger. Hij stelt, zij vraagt zich af.