Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2010-2
2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouderschapskennis voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners

De nieuwe titel en nieuwe opzet van dit tijdschrift komen voort uit de wens van de redactie een bredere groep professionals te bereiken. De ontwikkelingen in het werkveld gaan snel: vele Centra voor Jeugd en Gezin openen dit jaar in hoog tempo hun deuren. Daar werken professionals van verschillende pluimage en met een verschillende achtergrond samen, vaak onder de overkoepelende term 'opvoedondersteuning'. Dan kan het gaan om eenvoudige vragen van ouders over de dagelijkse spanningen op de ouderlijke werkvloer. Maar ook om de complexe problematiek.