Van idee tot plan…

Van idee tot plan…

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Jan de Haan Roel Roelofs Gerk van der Veen | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In beginsel is de gemeente de regisseur van het lokaal onderwijsbeleid. Doorgaans is het ook de gemeente die het initiatief neemt om te komen tot het ontwikkelen van brede scholen. In de gemeente Hellendoorn liep dat anders. Roel Roelofs werkt als meerscholendirecteur bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) in de gemeente Hellendoorn. Deze vereniging houdt dertien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs in stand in grotere en kleinere kernen in Twente. In zijn hoofd broeide iets, dat hij ‘mijn gedroomde school’ noemt. Zijn enthousiasme sloeg over op de toenmalig voorzitter van het bestuur, Herman Mensink en op de algemeen directeur Gerk van der Veen. Herman benaderde Jan de Haan van de Besturenraad. Er ontstond een proces, waarin de politieke ambtsdragers en de ambtenaren van de gemeente Hellendoorn, de besturen van het openbaar en rooms-katholiek onderwijs plus een aantal instellingen voor cultuur en welzijn enthousiast werden. De ervaringen die zo in twee jaar zijn opgedaan werden op 27 januari 2005 gepresenteerd in een tweetal workshops tijdens de conferentie.