Vanzelfsprekend verstand

Vanzelfsprekend verstand

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In 1905 publiceerden Alfred Binet met zijn medewerker Théodore Simon in Frankrijk hun eerste test voor het meten van mentale vaardigheden (Binet, 1905a, 1905b). Deze test was het resultaat van een verzoek van het Franse Ministerie voor Onderwijs om het probleem op te lossen hoe kinderen te diagnosticeren die op school niet goed konden meekomen en waarvoor speciaal onderwijs nodig zou zijn. Deze schaal, zoals hij ook wel werd genoemd, zou de basis vormen van alle latere intelligentietests. De Binet-Simontest werd snel overgenomen in andere Europese landen en in de Verenigde Staten. Het was dus aanvankelijk de Franse overheid geweest die de eerste stoot tot het maken van een intelligentieschaal heeft gegeven. Ook later speelden overheden vaak een belangrijke rol in de receptie en verspreiding ervan. Bekend is het besluit van de Amerikaanse legerleiding in de Eerste Wereldoorlog om soldaten te laten testen, wat zeer belangrijk is geweest voor de vestiging van de tests als selectie-instrument (Gould, 1996, pp. 155 e.v.; Schneider, 1992. pp. 111-112). In Nederland is de rol van de overheid in het gebruik en ontwikkeling van intelligentietests een iets andere geweest. Wij komen daarop in de conclusie terug.