Veiligheid als leidend beginsel

Veiligheid als leidend beginsel

Productgroep Ouderschapskennis 2013-2
Goos Cardol | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veiligheid is het leidende begrip in de jeugdzorg en jeugdbescherming geworden. Door een sterk accent op de veiligheid van jeugdigen te leggen, wordt beoogd ontwikkelingsproblemen te voorkomen en streeft men naar een veiliger samenleving. Echter, als we verzuimen met elkaar de discussie te voeren over wat we precies verstaan onder veiligheid, en onvoldoende de afweging maken tussen veiligheid en andere relevante ontwikkelingscondities, doen we ouders en jeugdigen onvoldoende recht. Daarnaast zou het goed zijn als we met elkaar de discussie voeren of een risicoloze samenleving wel een reële doelstelling is, en we niet teveel bezig zijn een utopie na te streven.