Veiligheid en de Raad voor de Kinderbescherming

Veiligheid en de Raad voor de Kinderbescherming

Productgroep Ouderschapskennis 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Raad voor de Kinderbescherming vervult een specifieke rol in de jeugdbescherming. De Raad doet onderzoek om te beoordelen of er sprake is van een 'ernstig bedreigde ontwikkeling' en of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om 'de bedreiging af te wenden'. Dit kan leiden tot het verzoek aan de rechter om in te grijpen in het gezag van ouders en een gezinsvoogd aan te stellen die toeziet op het veilig opgroeien van het kind. Op dit moment staat 'veiligheid' in het middelpunt van de belangstelling in de samenleving en dus ook bij de Raad voor de Kinderbescherming. Deze bijdrage beschrijft hoe de Raad door de methodiek Signs of Safety' toe te passen extra aandacht voor veiligheid, waaronder fysieke veiligheid, tot stand brengt.