Verplichte opvoedingshulp: introductie op een thema

Verplichte opvoedingshulp: introductie op een thema

Productgroep Opvoedingshulp geboden
D.J. de Ruyter P.A. de Ruyter | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Pedagogische hulp wordt doorgaans door ouders en/of kinderen zelf gevraagd. Ouders en/of kinderen zijn echter niet altijd overtuigd dat er in hun gezin problemen voor komen. Soms worden de problemen in het gezin door anderen gesignaleerd die deze vervolgens kunnen melden bij voorbeeld bij een Bureau Vertrouwensarts of bij de Raad voor de Kinderbescherming. Indien na onder zoek blijkt dat hulp verlening aan het gezin noodzakelijk is, kan de rechter een maatregel uitspreken op grond waarvan hulp kan worden opgelegd aan het gezin, zelfs indien de ouders deze weigeren. De rechter heeft hiertoe verschillende mogelijkheden, waaronder de ondertoezichtstelling van het kind, de ontheffing van de ouders van hun ouderlijke macht en de ontzetting van de ouders uit hun ouderlijke macht. Deze maatregelen kan hij uitspreken op grond van de criteria die hiervoor in de wet zijn neergelegd. Per maatregel zijn er verschillende redenen die noodzakelijk en voldoende zijn voor de desbetreffende maatregel. De maatregel die het meest wordt uitgesproken is de ondertoezicht stelling. De rechter mag een kind ondertoezicht stellen ‘indien een kind zodanig opgroeit, dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd’ (Art. 254 1BW).