Verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid

Verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Dat is sinds jaar en dag het uitgangspunt voor beleid op het terrein van het onderwijs en van de jeugdzorg. 
Beleidsmakers staan daarin niet alleen, want ook in de samenleving lijkt deze uitgangsstelling breed te worden gedeeld.
Alle instellingen die zich met kinderen bezighouden, hebben een gedelegeerd opvoedingsgezag, zo gaat de redenering verder. Scholen bijvoorbeeld leggen het primaat bij de cognitieve ontwikkeling van kinderen en richten zich vooral op de overdracht van vakkennis. Als instellingen toch opvoeden, lijkt het vooral te worden beschouwd als ondersteuning van de primaire opvoeders.
Op enkele punten is dit ogenschijnlijk heldere plaatje de laatste tijd vertroebeld geraakt.
In de eerste plaats vragen velen zich af of ouders hun primaire verantwoordelijkheid nog wel kunnen waarmaken als zij hun kinderen steeds vroeger en gedurende langere tijd per dag door anderen laten opvangen.