Voorschoolse pedagogiek: kinderspel!?

Voorschoolse pedagogiek: kinderspel!?

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Onderwijs en achterstandsbestrijding worden vaak aan elkaar gekoppeld en deze koppeling wordt voor steeds jongere kinderen gepropageerd. ‘Stuur alle driejarigen naar de basisschool’ kopte de Volkskrant van 9 mei 2001. Alle kinderen van drie tot zes jaar zouden volgens J. van Kuyk van het Cito een systematisch programma (Piramide) moeten volgen dat kinderen met een achterstand een flinke duw in de rug geeft waardoor deze achterstand fors vermindert. Aandacht voor dit soort stimuleringsprogramma’s is er volop, met name voor wat wordt aangeduid als de ‘voorschoolse periode’: een periode waarin sprake zou moeten zijn van zogeheten voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De Nederlandse overheid heeft hiervoor vele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld (vgl. Braakman & Den Elt, 1999; Weeber, 2000a, 2000b).