Voorwoord

Voorwoord

Productgroep Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (NVO-reeks)
1998 | 9066652241
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Zorginstellingen zijn verplicht om op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen doeltreffende, doelmatige en op de reële behoefte van de cliënt gerichte zorg te verlenen. Deze kwaliteitseis krijgt extra betekenis wanneer het gaat om de hulpvraag van gehandicapte kinderen met probleemgedrag. Terecht stelt de redactie van het boek Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen dat probleemgedrag vaak al op zeer jeugdige leeftijd in de kiem aanwezig is.