Voorwoord

Voorwoord

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Mariëlle Bruning Geeske Ruitenberg | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Rechten van het kind hebben in de laatste decennia steeds meer aandacht gekregen, met als voorlopig hoogtepunt de inwerkingtreding van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in 1990. Het IVRK – opgesteld binnen het kader van de Verenigde Naties – is inmiddels door bijna alle landen ter wereld geratificeerd. Het is uniek in de zin dat hierin een groot aantal rechten van kinderen en verplichtingen voor lidstaten ter realisering van deze rechten is opgenomen. Het gaat om rechten op voorzieningen, bescherming en participatie, die zijn in te delen in economische, sociale, culturele, politieke en burgerrechten. In 2000 is het IVRK uitgebreid met een optioneel protocol ter bescherming van kinderen in gewapende conflicten en een optioneel protocol ter bescherming van kinderen die verhandeld en geëxploiteerd worden.