Voorwoord

Voorwoord

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Op 10 mei 2003 maakten de deelnemers van de 11de pedagogendag omstreeks 10 uur hun opwachting aan het Gentse Pand. Zowel wijsgerige en historische pedagogen als onderwijskundigen, orthopedagogen en sociaal agogen kwamen er op uitnodiging van de Vakgroep Pedagogiek (Universiteit Gent) samen om na te denken over de plaats van de opvoeder in het educatief gebeuren.