Vriendelijkheid als richtlijn

Vriendelijkheid als richtlijn

Productgroep Ouderschapskennis 2018-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In onze samenleving worden ouders geacht hun kind te behoeden voor tegenslag en te zorgen voor hun psychisch welzijn. Maar hoe zit het met de aandacht voor hun éigen verdriet en pijn? De auteurs van dit artikel maakten in hun lessen over oudergerichte, pedagogische advisering welbewust ruimte voor ouderlijk lijden. ‘Hulpverleners vinden het vaak moeilijk om pijn en verdriet van ouders er gewoonweg te laten zijn. In hun contact met ouders zijn ze geneigd terug te vallen op pedagogische advisering.
Onbedoeld vergroten ze zo het gevoel van falen en tekortschieten bij ouders.’