Waar moeten JGZ-professionals op letten als zij met ouders de dialoog aangaan?

Waar moeten JGZ-professionals op letten als zij met ouders de dialoog aangaan?

Productgroep Ouderschapskennis 2012-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouders en jongeren willen wel ondersteuning in en tijdens het opgroeiproces, maar zijn allergisch voor betutteling. Zij hebben meer behoefte aan een gelijkwaardig gesprek met een professional, waarin vragen, ervaringen en de beleving van ouders centraal staan. Het is de uitdaging voor onder meer organisaties in de jeugdgezondheidszorg om telkens opnieuw in te spelen op de veranderende behoefte van de ouders en jongeren waar het gaat om preventieve gezondheidszorg. Zo zijn er tegenwoordig avondbureaus, bepalen ouders mede de gespreks-agenda en is de JGZ aan het experimenteren om ouders een rol te geven bij het beheren van het 'eigen' dossier. In dit artikel focussen we op de bejegening van ouders, op wat door ouders als belangrijk wordt ervaren en wat jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen, logopedisten en diëtisten (JGZ-professionals) helpt om daar goed bij aan te sluiten. De auteur was betrokken bij het opstellen van de handreiking Aansluiten bij ouders van vandaag, die is verschenen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Van Herwaarden, 2012). Deze handreiking is verspreid onder alle organisaties voor Jeugdgezondheidszorg. Dit artikel bevat de belangrijkste punten uit die publicatie.