Wat betekent het om amoreel te zijn?

Wat betekent het om amoreel te zijn?

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Uit zowel empirisch als wijsgerig onderzoek naar moraliteit blijkt steeds meer dat emoties een grote rol spelen in het moreel delibereren. Aan de hand van verschillende cases zal ik hier een begrip van amoraliteit beschrijven dat ons in staat stelt beter te begrijpen wat gebreken in het moreel delibereren precies kunnen inhouden. Ik zal het volgende beweren:
Het begrip van amoraliteit impliceert dat de rationele keuzetheorie van moreel delibereren en verantwoordelijkheid niet volledig is. Deze theorie moet aangevuld worden met de these dat een emotionele toegang hebben tot morele kennis een noodzakelijke voorwaarde voor correct moreel delibereren en verantwoordelijkheid is.
Dat amorele actoren niet over de vermogens beschikken waar verantwoordelijke actoren over dienen te beschikken, betekent echter niet dat iedere amorele actor per definitie niet verantwoordelijk is voor haar gedrag.
Het feit dat amoraliteit een emotioneel gebrek is, betekent niet dat het aanleren van cognitieve en volitionele vaardigheden een garantie is voor een volwaardige morele ontwikkeling.