Wat fijn dat júllie er zijn!

Wat fijn dat júllie er zijn!

Productgroep Ouderschapskennis 2018-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!’ Onze studenten zijn, net als de rest van Nederland, in de ban van De Luizenmoeder. Dat deze televisieserie zo aanslaat, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de basisschool – en de thema’s die er spelen – voor ons allemaal bekend zijn. Humoristisch, luchtig en tegelijkertijd scherp en liefdevol schetsen de makers een beeld van de samenleving in het klein, waarin personages worstelen met verwachtingen over zichzelf en de ander. Dat leidt tot ongemakkelijke en heel herkenbare situaties. We lachen om de directeur, de leerkrachten en om de ouders. Maar in recensies zijn het vooral de ouders die heftig worden bekritiseerd. Dat heeft ons verbaasd. Biedt De Luizenmoeder bruikbaar lesmateriaal om studenten uit te dagen een visie op solidariteit met ouders te ontwikkelen?