Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Hoe vertel ik het mijn kind?

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Hoe vertel ik het mijn kind?

Productgroep Ouderschapskennis 2011-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe help ik ouders om met hun kind te praten over de verstandelijke beperking?

Femke, 15 jaar oud, ontwikkelt een schoolfobie na faalervaringen op diverse scholen. Ook is zij traag en somber en heeft vage lichamelijke klachten. Om die redenen is zij in dagbehandeling. Zij heeft een lichte verstandelijke beperking, maar zodra zij niet meer wordt overvraagd verbleken haar klachten. Haar toekomstverwachtingen passen echter bij een bovengemiddelde intelligentie, ze heeft een dwingend karakter en wil per se terug naar een gewone school. De ouders worstelen met haar wensen en tekorten. Dagelijks zijn er thuis scènes, en moeder 'biecht op' dat zij midden in zo'n scène Femke heeft toegeroepen: 'Weet je eigenlijk wel dat jij een verstandelijke handicap hebt!'. Met ouders wordt uitgebreid stilgestaan bij het gegeven van de verstandelijke beperking. Femke zelf krijgt psychotherapie waarbij ook haar mogelijkheden en tekorten onderwerp van gesprek zijn.

Na een paar maanden breken de ouders de behandeling af en gaat Femke naar een particuliere school voor normale kinderen. De lichamelijke klachten en de somberheid komen terug en de ouders zoeken opnieuw hulp, dit keer ambulant.

Waarom gingen de ouders mee met de wens van Femke en maakten zij de beweging terug naar een 'normale' omgeving? Waar ging het fout? Wij hebben toch uitgelegd dat dit meisje een 'passende omgeving' nodig heeft, een soort 'prothese', maar kennelijk is de boodschap niet aangekomen. Was hij niet verteerbaar?