Werken met angst

Werken met angst

Productgroep Ouderschapskennis 2010-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onzekerheid hoort bij de complexe situaties waar de veiligheid van een kind in het geding is. Deze onzekerheid gaat gemakkelijk gepaard met angst. Het gaat immers om de veiligheid van een kind, maar ook om feilbaarheid van methoden, onzekerheid bij de afweging van interventies, angst ten onrechte in te grijpen. Kortom, werken in de Jeugdzorg is werken met angst. Dat is altijd zo geweest. Maar betrekkelijk recente drama's als dat van Savanna hebben die angst extra manifest gemaakt. De huidige sterke focus op veiligheid geeft extra voedsel aan gevoelens van angst en onveiligheid. Hij stimuleert de neiging om op safe te spelen, houvast te zoeken in procedures en protocollen in plaats van te investeren in professionaliteit. En dat zou pas echt een angstwekkende ontwikkeling zijn, want werken met angst vraagt een hoge mate van expertise, in het belang van alle betrokkenen.