Weterings’ denktrant zetpleegzorgwerker op verkeerd been

Weterings’ denktrant zetpleegzorgwerker op verkeerd been

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Weterings legt de vinger op zere plekken in de pleegzorg. Aangezien ongeveer de helft van alle pleegzorgplaatsingen blijkt te mislukken is er alle reden om alarm te slaan, maar met hameren op hechtingstheorie en op het belang van het kind worden pleegzorgproblemen niet verholpen. Integendeel - zoals ik hierna toelicht.
‘Het belang van het kind’ benadrukken is een loos gebaar, want met deze term kun je alle kanten op. Het is ook een suggestief gebaar. Wie ‘het belang van het kind’ (BvhK) in de mond neemt, suggereert dat hij/zij méér dan anderen om het kind geeft, en zéker meer dan degene die in de schoenen van ouders probeert te staan. Dat bevordert de discussie niet. Elke hulpverlener en elke beleidsmaker heeft het BvhK voor ogen — óók in de pleegzorg. Hun werk is echter onvermijdelijk een zaak van compromissen: blijft het kind thuis, dan krijgt het misschien niet de beste zorg; gaat het naar pleegouders, dan is het niet thuis. Tussen die twee hoofd-compromissen spelen de talloze kleine compromissen van de pleegzorg zich af. Bij geen daarvan is het BvhK ooit optimaal gediend. Het blijft behelpen met pleegzorg.