Wie maakt de dienst uit in opvoeding en onderwijs?

Wie maakt de dienst uit in opvoeding en onderwijs?

Productgroep PIP 100 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de lectorale redes van Dorien Graas en Peter Nikken, uitgesproken op 27 november, staat de pedagogische relatie in gezin, onderwijs en jeugdhulp centraal. Nikken gaat in op nieuwe opvoedkundige kwesties over kinderen en (digitale) media en wat opvoeders (ouders en professionals) daarmee moeten: een soort pedagogiek in praktijk 2.0. Graas bespreekt de vraag wie de dienst uitmaakt vanuit het perspectief van (gedeelde) opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders en medeopvoeders.