Wie wordt de regisseur?

Wie wordt de regisseur?

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Piet Wagenmaker | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Tot nu toe had de gemeente de regie bij het ontwikkelen van brede scholen, maar schoolbesturen en andere partijen krijgen meer speelruimte voor het lokaal onderwijsbeleid. Ook bij de ontwikkeling van brede scholen nemen schoolbesturen het initiatief. Dat betekent een verschuiving in de rolverdeling en samenwerking. Het heeft ook gevolgen voor de manier waarop we met elkaar afspraken maken en verantwoording afl eggen: we spreken bijvoorbeeld over horizontale rekenschap.