Zitten jullie wel op één lijn?

Zitten jullie wel op één lijn?

Productgroep Ouderschapskennis 2011-2
Rita Blaak | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Pedagogen benadrukken dat het belangrijk is dat ouders bij de opvoeding van hun kinderen op één lijn zitten. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat dit voor ouders geen eenvoudige opgave, zo niet een onmogelijkheid is. Onduidelijkheid over de 'opvoedlijn' zelf is een complicerende factor, maar zeker ook het gegeven dat beide ouders verschillend zijn, zowel als persoon als wat betreft hun opvoedgedrag. Daarnaast hebben kinderen zelf tegenwoordig een veel actiever aandeel in hun opvoeding dan vroeger het geval was. Voeg daar de veranderende rol- en werkpatronen van ouders aan toe, met alle consequenties van dien voor de invulling van het moeder- en vader-zijn en de pedagogische taakverdeling tussen ouders. Deze veranderingen worden in dit artikel geschetst, aangevuld met cijfers over de ouderlijke taakverdeling vanuit het Opvoedbureau Midden-Holland, waar ouders (preventief) terecht kunnen voor advies en begeleiding bij opvoedproblemen. Ten slotte wordt aangegeven onder welke voorwaarden ouders kunnen werken aan het motto 'één team, één taak'.