Zorg voor veiligheid van kinderen en de menselijke factor

Zorg voor veiligheid van kinderen en de menselijke factor

Productgroep Ouderschapskennis 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veiligheid is hét dominante thema geworden in de jeugdzorg, waardoor deze sterk in het teken is komen te staan van risicomanagement. De nadruk is komen te liggen op regels, procedures en protocollen. Immers, hoe sterker de behoefte - of hoe groter de illusie - om risico's beheersbaar te kunnen maken, des te groter behoefte aan controle. De auteur beschrijft dat we hier te maken hebben met een 'oud'probleem: de spanning tussen zorg voor het welzijn van kinderen en zorg voor hun veiligheid.