Auteurs

9 producten gevonden.
Geen hulp zonder recht, geen recht zonder hulp

Geen hulp zonder recht, geen recht zonder hulp

Adri van Montfoort

In juni 2009 verscheen het advies Van klein naar groot van de commissie Zorg om jeugd, ingesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG had aan de commissie gevraagd welke delen van de huidige...
Meer info
3,90
Onderdeel van Zorgen dat het werkt
Praktijk én wetenschap Zoeken naar werkzame allianties

Praktijk én wetenschap Zoeken naar werkzame allianties

Giel Hutschemaekers

De jeugdzorg beleeft hoogtijdagen. Nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van hulp- verlening. Aangemoedigd door de politiek hebben wetenschappers,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Zorgen dat het werkt
Wat werkt in de jeugdzorg? Hoe en wat te implementeren

Wat werkt in de jeugdzorg? Hoe en wat te implementeren

Tom van Yperen

Ruim vijftien jaar geleden beweerden onderzoekers dat het effect van de jeugdzorg in de praktijk feitelijk nihil is. Daar staan we dan, met ons goede fatsoen. Alleen al in de door de provincie gefinancierde...
Meer info
3,90
Onderdeel van Zorgen dat het werkt
Goed geregelde jeugdzorg?

Goed geregelde jeugdzorg?

Jo Hermanns

Waarom is er zoveel kritiek op de moderne jeugdzorg, die verkokerd, bevoogdend en niet vraaggericht zou zijn? Vaak wordt er gewezen op de gefragmenteerde organisatie, op de niet heldere verdeling van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Zorgen dat het werkt
Zorgen dat het werkt: Inleiding

Zorgen dat het werkt: Inleiding

Huub Pijnenburg

Wat maakt dat het werkt? Wat maakt dat hulpverleners er in slagen om de motor van de positieve ontwikkeling weer op gang te helpen brengen in het leven van jeugdigen (0-23) die een beroep doen op on-...
Meer info
3,90
Onderdeel van Zorgen dat het werkt
Zorgen dat het werkt: Werkzame factoren in de zorg voor jeugd

Zorgen dat het werkt: Werkzame factoren in de zorg voor jeugd

Jo Hermanns Adri van Montfoort Huub Pijnenburg Tom van Yperen

Evidence based werken in de zorg voor jeugd? Prima! Maar wat doen we met vragen als: In wiens handen werken interventies; wat kenmerkt effectieve professionals? Wat is de invloed van de werkalliantie...
Meer info
9,95
Onderdeel van Zorgen dat het werkt
Laura Dekker en de jeugdbescherming

Laura Dekker en de jeugdbescherming

Adri van Montfoort

Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming van 2009. De vraag: ‘Mag een 14-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld maken?’ was onderwerp...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 54 - 2010
Gezinsinterventies: Aan de slag met problematische opvoedingskwesties

Gezinsinterventies: Aan de slag met problematische opvoedingskwesties

Jo Hermanns Adri van Montfoort

De aandacht voor problematische gezinssituaties en het verhelpen ervan is groot. Er bestaat sinds jaar en dag een veelgroei aan methoden en programma's die hulpverleners ten dienste staan bij het werken met...
Meer info
9,95
Criteria onder druk der omstandigheden; besluitvorming over gedwongen hulpverlening aan gezinnen.

Criteria onder druk der omstandigheden; besluitvorming over gedwongen hulpverlening aan gezinnen.

Adri van Montfoort

De Ruyter (1993) wijdt haar proefschrift aan het zoeken naar een nieuw, pedagogisch criterium voor het opleggen van hulpverlening aan gezinnen. Met het pleiten voor een nieuw criterium voor ingrijpen in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden