Auteurs

101 producten gevonden.
Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag?

Hoe signaleer je grensoverschrijdend seksueel gedrag?

Lou Repetur

Flags for Sex is een pedagogische interventie voor professionele opvoeders om grensoverschrijdend seksueel gedrag te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken. En dat maakt dat professionals weten hoe ze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 109 - 2012
Preventie van seksueel overschrijdend gedrag

Preventie van seksueel overschrijdend gedrag

Bente van Gameren Elsemiek Schepers

Integere omgang is niet vanzelfsprekend, maar wel ontzet- tend belangrij k. Dit werd opnieuw duidelij k door de pij nlij ke onthullingen over seksueel grensoverschrij dend gedrag bij The Voice of Holland en de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PiP 129
Seksueel (ongewenst) gedrag in de residentiële jeugdzorg en reacties van professionals: een literatuuronderzoek

Seksueel (ongewenst) gedrag in de residentiële jeugdzorg en reacties van professionals: een literatuuronderzoek

Kaj van Zenderen

In dit rapport wordt verslag gedaan van het literatuuronderzoek ten behoeve van de theoretische onderbouwing. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rutgers WPF en TNO. De vraagstelling was als...
Meer info
Gratis
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling

Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling

Marjan Boertjes

Nogal wat incidenten van seksueel misbruik haalden afgelopen tijd het nieuws. Dit omvangrijke probleem dwingt ons hulpverleners kritisch naar ons professioneel handelen te kijken. Hoe organiseren we een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 103 - 2011
Incestverwerking

Incestverwerking

Judith Kooij

Incest en seksueel geweld zijn niet langer onbespreekbare taboes. Met het bespreekbaar maken van het misbruik wordt de behoefte aan steun van en herkenning bij lotgenoten groter. Hoewel er binnen de...
Meer info
5,95
Factsheet Intieme terreur

Factsheet Intieme terreur

Dr. Sander van Arum Gerda de Groot Katinka Lünnemann Gerianne Rozema Heleen Sillekens Pascale Frank

Wat is Intieme terreur? Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen, intimideren van de...
Meer info
Gratis
Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (PHGSG)

Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (PHGSG)

Resultaten van het onderzoek Verbale agressie in huiselijke kring In maart/april 2020 gaf bijna 1 op de 3 (31 procent) personen van 16 jaar of ouder aan in de afgelopen...
Meer info
Gratis
Brede blik op slachtofferschap - Achtergronden van slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting

Brede blik op slachtofferschap - Achtergronden van slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting

Suze Hageman Rinke de Jong Dyonne Pennings

Om slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting zo goed mogelijk te beschermen is het nodig breder te kijken dan naar het seksueel geweld en de seksuele uitbuiting alleen. Uit het...
Meer info
Gratis
Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee en worden ook vaker dan kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict. Dit blijkt uit de nieuwe Slachtoffermonitor seksueel...
Meer info
Gratis
Monitor Seksueel geweld tegen kinderen 2018-2022

Monitor Seksueel geweld tegen kinderen 2018-2022

Uit meldingen bij de politie blijkt dat seksueel geweld tegen kinderen in meer dan de helft (58%) van de gevallen plaatsvindt in een woning. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor seksueel geweld tegen kinderen...
Meer info
Gratis