Auteurs

Basisonderwijs

377 producten gevonden.
Rijksbegroting 2019 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap V

Rijksbegroting 2019 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap V

Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het...
Meer info
Gratis
De brede school als leergemeenschap  [Openbare les]

De brede school als leergemeenschap [Openbare les]

Anne van der Kooi

Betekenisvol leren door samenhangende en elkaar versterkende leercontexten De brede school heeft na bijna twintig jaar nog steeds geen vanzelfsprekende positie kunnen innemen in het Nederlandse...
Meer info
Gratis
Intern begeleider in het speelveld van Passend Onderwijs

Intern begeleider in het speelveld van Passend Onderwijs

Bert van de Waerdt

Het onderhavige onderzoek naar kennis, vaardigheden en attitude van een intern begeleider ten aanzien van het houden van een handelingsgerichte groepsbespreking laat zien dat deze groepsbespreking het...
Meer info
Gratis
Onderdeel van VBSP
De Feuerstein methode verklaard

De Feuerstein methode verklaard

Katinka Hol

De Feuerstein methode blijkt een nog onbekende begeleidingsmethode te zijn. Onbekend maakt onbemind, en daar wil ik graag verandering in brengen omdat ik uit ervaring weet dat het mediëren van...
Meer info
Gratis
Onderdeel van VBSP
Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Wim Westerman

Moorden door leerlingen in hun eigen scholen gepleegd roepen waarom-vragen op. Deze vragen worden uiteenlopend beantwoord. Vooral de huidige computer-game cultuur en de beperkte communicatie tussen kinderen en...
De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

Joris Vlieghe

In deze bijdrage wordt een alternatieve invulling gezocht voor de publieke rol die lichamelijke opvoeding (verder L.O.) of bewegingsonderwijs vandaag kan hebben. In tegenstelling tot het heersende discours dat...
De publieke dimensie van het portret in image based research

De publieke dimensie van het portret in image based research

Het vertrekpunt van deze tekst vormt Jean Luc Nancy’s tekst Le regard du portrait waarin hij de idee oppert dat in het portret het subject letterlijk op het spel staat, of anders gezegd het altijd al op...
De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

Pauline Schreuder

Het begrip ‘de pedagogische relatie’ is door Langeveld geïntroduceerd als belangrijk criterium om opvoeding te kunnen onderscheiden van andere vormen van menselijke interactie en...
Pedagogische idealen in het publieke domein

Pedagogische idealen in het publieke domein

Doret de Ruyter

In het publieke domein worden kinderen en jongeren geconfronteerd met allerlei soorten idealen. Zo schotelen de diverse media vooral economische of materialistische idealen en schoonheidsidealen voor, die de...
Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Marjoke Rietveld-van Wingerden Ina ter Avest

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de bevolking in Nederlands aanzienlijk gevarieerd geworden. De immigratie van niet-westerse gezinnen sinds 1970 heeft daaraan in hoge mate bijgedragen (Scheffer,...