Auteurs

Basisonderwijs

377 producten gevonden.
Een soort ‘amfibie’ - Opvoeden in de tussenruimte van de school

Een soort ‘amfibie’ - Opvoeden in de tussenruimte van de school

Wouter Pols Joop Berding

In zijn Scholen maken mensen noemt de Nederlandse pedagoog Martinus Langeveld de school een amfibie, een amfibie tussen de generaties. Volgens Langeveld is de school een ‘tussen’; de school is niet...
Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Siebren Miedema

In de programmabeschrijving voor de veertiende Landelijke Pedagogendag wordt opgemerkt dat privatisering in de samenleving de maatschappelijke en publieke betekenis van het onderwijs onder druk zet. Ja, zelfs...
Het vak en de vorming in het onderwijs

Het vak en de vorming in het onderwijs

Wilna A.J. Meijer

In De wereld van het jonge kind, het mooie praktijkblad dat tegen de trend van het moment in probeert iets van de kennis van en kunde voor de kleuterklas overeind te houden, mijmert Piet van der Ploeg in zijn...
Het universeel recht op onderwijs: de betekenis van gelijke onderwijskansen

Het universeel recht op onderwijs: de betekenis van gelijke onderwijskansen

Elias Hemelsoet

Als instrument van het onderwijsbeleid kennen gelijke onderwijskansen een lange voorgeschiedenis. Vooral sinds de jaren zestig wordt dit standaardbegrip binnen de onderwijssociologie ingezet als een...
Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979

Middenschool in de krant. Beeldvorming van de maatschappelijke betekenis van de middenschool in landelijke dagbladen, 1969-1979

Hilda Amsing Linda Greveling

Het onderwijs moet alle jongeren de kans geven het uiterste uit zichzelf te halen. Dat is niet makkelijk. De wereld van nu verandert snel en om sterk en weerbaar te zijn moeten jonge mensen in de eerste plaats...
Universiteit en kennismaatschappij

Universiteit en kennismaatschappij

Raf Vanderstraeten

Als de veranderende publieke en maatschappelijke betekenis van het onderwijs als thema voorop wordt gesteld, dan ligt het enigszins voor de hand aandacht te besteden aan de universiteit en de veranderende...
Over de publieke ruimte als politieke ruimte, en het publiek karakter van de kennis en het onderwijs

Over de publieke ruimte als politieke ruimte, en het publiek karakter van de kennis en het onderwijs

Bart Verschaffel

Voor het structureren en begrijpen van het sociale is het onderscheid en de tegenstelling tussen de domeinen van het ‘private’ en het ‘publieke’ fundamenteel. We gebruiken een hele reeks...
Inleiden/Uitleiden. Kanttekeningen van een beperkt publiek

Inleiden/Uitleiden. Kanttekeningen van een beperkt publiek

Stefan Ramaekers Thomas Storme Pieter Verstraete Joris Vlieghe

Technologisering van het pedagogisch denken en handelen In een interview met het weekblad Knack liet de politicologe Chantal Mouffe recent onder meer het volgende optekenen: Politieke kwesties zijn hoe...
Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas

Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas

Tim Mainhard

Bij het begin van het schooljaar is het altijd maar weer de vraag hoe de verstandhouding tussen leerkracht en leerlingen zal zijn. Dit promotieonderzoek laat zien hoe leerkrachten wel degelijk invloed...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 56 - 2010
Sport en kinderopvang, ofwel de ‘brede sportvereniging’

Sport en kinderopvang, ofwel de ‘brede sportvereniging’

Karin Horsting Joris Naber

SV Kampong is een omnisportvereniging in Utrecht. Dit houdt in dat er op Kampong zes sporten worden beoefend, namelijk hockey, voetbal, tennis, cricket, squash en jeu de boules. Gezamenlijk hebben deze zes...
Meer info
3,90