Auteurs

Historische pedagogiek

194 producten gevonden.
Private financiering van het onderwijs: mag het ietsje meer zijn?

Private financiering van het onderwijs: mag het ietsje meer zijn?

Johan de Jong

‘Niet alleen de gebruiker heeft baat bij onderwijs, de hele samenleving profiteert ervan. Daarom mag een school nooit afhankelijk worden van de toevallige bereidheid van particulieren er geld in te...
Meer info
3,90
Pedagogische risico’s als aanknopingspunt voor beleid?

Pedagogische risico’s als aanknopingspunt voor beleid?

Gert Jan Vreeke

Ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch onderzoek geeft een globaal beeld van situaties die een gevaar opleveren voor de ontwikkeling van het kind. Dit beeld kent weinig verrassingen. In instabiele gezinnen,...
Meer info
3,90
Pedagogische ondersteuning: het onderscheid tussen het private en het publieke voorbij - een ontologische kwestie?

Pedagogische ondersteuning: het onderscheid tussen het private en het publieke voorbij - een ontologische kwestie?

Jorn Jehaes

Men kan er niet aan voorbij. Het onderscheid tussen het private (privacy) en het publieke domein lijkt wezenlijk met onze traditie verbonden. Steeds opnieuw hebben beide domeinen zich op een bepaalde manier tot...
Meer info
3,90
Overheid en onderwijskunde: over het geloof van Thomas en het ‘nieuwe vertrouwen’ in de mens

Overheid en onderwijskunde: over het geloof van Thomas en het ‘nieuwe vertrouwen’ in de mens

Paul Smeyers

Het geloof doet de ronde. Het is niet mijn, niet uw geloof. Het is het geloof van niemand en dat van ons allen. Het is het wantrouwen van niemand en van ons allen. Het is de vertwijfeling van een ieder die de...
Meer info
3,90
Opvoeding tot autonoom burgerschap

Opvoeding tot autonoom burgerschap

Annelies Borst,

In het politieke liberalisme van Rawls wordt persoonlijke autonomie niet langer als doel beschouwd van burgerschapsvorming. Toch pleiten drie toonaangevende filosofen in confrontatie met Rawls voor persoonlijke...
Meer info
3,90
Opstarten, ondersteunen en overhaast

Opstarten, ondersteunen en overhaast

Bert Lambeir

Onwetendheid ten aanzien van de cyberrevolutie behoort stilaan tot een ander millennium. De wereld van internet, hypertekst, e-mail en multimedia breidt zich dagelijks uit en wij kunnen niet anders dan haar...
Meer info
3,90
Maar de overheid mag toch geen zedenmeester zijn?

Maar de overheid mag toch geen zedenmeester zijn?

Ben Vermeulen

Repliek op Jan Willems, Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid Het is mij een genoegen bij uw bijeenkomst aanwezig te mogen zijn en te mogen repliceren. Al lange tijd mag ik met...
Meer info
3,90
Hoe kan opvoeding worden georganiseerd?

Hoe kan opvoeding worden georganiseerd?

Raf Vanderstraeten

In alle belangrijke deelsystemen van de hedendaagse samenleving spelen organisaties een bepalende rol. Een moderne economie zonder ondernemingen is moeilijk voorstelbaar, net zoals een gezondheidssysteem zonder...
Meer info
3,90
Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Marjoke Rietveld-van Wingerden Johan Sturm

Het onderwijs werd in het begin van de negentiende eeuw een zaak van de overheid. Een belangrijke doelstelling was om door middel van volksonderwijs bij te dragen aan de emancipatie van achtergestelde groepen,...
Meer info
3,90
Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw

Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw

Nelleke Bakker

In het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid verschijnt in 1947 het verslag van de drukke werkdag van een psychiatrisch sociaal werkster (PSW), verbonden aan een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB). Op...
Meer info
3,90