Auteurs

Historische pedagogiek

186 producten gevonden.
Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Marjoke Rietveld-van Wingerden Johan Sturm

Het onderwijs werd in het begin van de negentiende eeuw een zaak van de overheid. Een belangrijke doelstelling was om door middel van volksonderwijs bij te dragen aan de emancipatie van achtergestelde groepen,...
Meer info
3,90
Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw

Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw

Nelleke Bakker

In het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid verschijnt in 1947 het verslag van de drukke werkdag van een psychiatrisch sociaal werkster (PSW), verbonden aan een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB). Op...
Meer info
3,90
Gezins- en opvoedingsondersteuning tussen staat en gezin

Gezins- en opvoedingsondersteuning tussen staat en gezin

Hans van Crombrugge

In de wereld van gezins- en opvoedingsondersteuning kunnen twee stromingen onderkend worden (vgl. Vandemeulebroecke & van Crombrugge, 1993). Aan de ene kant van het spectrum zijn er de voorstanders van een...
Meer info
3,90
Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid

Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid

Jan C. M. Willems

In een scriptie van een studente aan de Open Universiteit las ik onlangs: ‘Het kinderrecht beweegt zich tussen het belang van het kind op persoonswording en het belang van de ouders om hun kind in...
Meer info
3,90
Brede levensbeschouwelijke vorming: in het belang van ieder kind?

Brede levensbeschouwelijke vorming: in het belang van ieder kind?

Anneke de Wolff & Siebren Miedema

In deze bijdrage willen we aannemelijk maken dat een brede levensbeschouwelijke vorming van groot belang is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Onder een brede levensbeschouwelijke vorming...
Meer info
3,90
Janusz Korczak, zijn leven, werk en gedachtegoed

Janusz Korczak, zijn leven, werk en gedachtegoed

Theo Cappon

Wat maakt zijn leven zo bijzonder en waarom zijn er op dit moment overal binnen en buiten Europa verenigingen die het gedachtegoed van deze arts, schrijver en pedagoog willen uitdragen? In deze...
Meer info
Gratis