Auteurs

Historische pedagogiek

189 producten gevonden.
Biografie John Locke (1632-1704)

Biografie John Locke (1632-1704)

Hans van Crombrugge Peter van der Doef

Onder pedagogen wordt John Locke vooral geassocieerd met de notie ‘tabula rasa’. De mens is bij geboorte een onbeschreven blad. Maar wie is die Locke die pedagogen niet (meer) kennen? Wat is zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 105 - 2018
Tijd voor pedagogiek

Tijd voor pedagogiek

Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming Inleiding: Ik sta hier vandaag met gemengde gevoelens. Dat is niet omdat ik een inaugurele rede uitspreek op een leeftijd waarop menig...
Meer info
Gratis
Zoektocht in een pedagogisch meerstromenland Het pedagogisch personalisme van Kohnstamm in (wetenschaps)historisch perspectief

Zoektocht in een pedagogisch meerstromenland Het pedagogisch personalisme van Kohnstamm in (wetenschaps)historisch perspectief

Samenvatting: Precies 100 jaar geleden aanvaardde Philip Kohnstamm het ambt van bijzonder hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Niet alleen door zijn publicaties, maar ook door de...
Meer info
Gratis
De invloed van krimp op de ontwikkeling van leerprestaties van basisschoolleerlingen in een krimpgebied

De invloed van krimp op de ontwikkeling van leerprestaties van basisschoolleerlingen in een krimpgebied

Samenvatting Basisscholen aan de ‘randen’ van Nederland krimpen al geruime tijd in leerlingenaantallen. Doordat basisscholen kleiner worden, de onderwijscontext ongunstiger wordt en hoog opgeleide...
Meer info
Gratis
Waarom leraren ertoe doen Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar

Waarom leraren ertoe doen Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar

Wouter Pols

Bijna vijftig jaar geleden verscheen een opmerkelijk boekje: ‘Pourquoi des professeurs’? Het was van de hand van de Franse filosoof Georges Gusdorf, een toentertijd bekende hoogleraar in...
Meer info
Gratis
Onderdeel van VBSP
Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Wim Westerman

Moorden door leerlingen in hun eigen scholen gepleegd roepen waarom-vragen op. Deze vragen worden uiteenlopend beantwoord. Vooral de huidige computer-game cultuur en de beperkte communicatie tussen kinderen en...
De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

Joris Vlieghe

In deze bijdrage wordt een alternatieve invulling gezocht voor de publieke rol die lichamelijke opvoeding (verder L.O.) of bewegingsonderwijs vandaag kan hebben. In tegenstelling tot het heersende discours dat...
De publieke dimensie van het portret in image based research

De publieke dimensie van het portret in image based research

Het vertrekpunt van deze tekst vormt Jean Luc Nancy’s tekst Le regard du portrait waarin hij de idee oppert dat in het portret het subject letterlijk op het spel staat, of anders gezegd het altijd al op...
De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

Pauline Schreuder

Het begrip ‘de pedagogische relatie’ is door Langeveld geïntroduceerd als belangrijk criterium om opvoeding te kunnen onderscheiden van andere vormen van menselijke interactie en...
Pedagogische idealen in het publieke domein

Pedagogische idealen in het publieke domein

Doret de Ruyter

In het publieke domein worden kinderen en jongeren geconfronteerd met allerlei soorten idealen. Zo schotelen de diverse media vooral economische of materialistische idealen en schoonheidsidealen voor, die de...