Auteurs

Historische pedagogiek

186 producten gevonden.
Biografie John Locke (1632-1704)

Biografie John Locke (1632-1704)

Hans van Crombrugge Peter van der Doef

Onder pedagogen wordt John Locke vooral geassocieerd met de notie ‘tabula rasa’. De mens is bij geboorte een onbeschreven blad. Maar wie is die Locke die pedagogen niet (meer) kennen? Wat is zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 105 - 2018
Waarom leraren ertoe doen Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar

Waarom leraren ertoe doen Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar

Wouter Pols

Bijna vijftig jaar geleden verscheen een opmerkelijk boekje: ‘Pourquoi des professeurs’? Het was van de hand van de Franse filosoof Georges Gusdorf, een toentertijd bekende hoogleraar in...
Meer info
Gratis
Onderdeel van VBSP
Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Wim Westerman

Moorden door leerlingen in hun eigen scholen gepleegd roepen waarom-vragen op. Deze vragen worden uiteenlopend beantwoord. Vooral de huidige computer-game cultuur en de beperkte communicatie tussen kinderen en...
De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

Joris Vlieghe

In deze bijdrage wordt een alternatieve invulling gezocht voor de publieke rol die lichamelijke opvoeding (verder L.O.) of bewegingsonderwijs vandaag kan hebben. In tegenstelling tot het heersende discours dat...
De publieke dimensie van het portret in image based research

De publieke dimensie van het portret in image based research

Het vertrekpunt van deze tekst vormt Jean Luc Nancy’s tekst Le regard du portrait waarin hij de idee oppert dat in het portret het subject letterlijk op het spel staat, of anders gezegd het altijd al op...
De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

Pauline Schreuder

Het begrip ‘de pedagogische relatie’ is door Langeveld geïntroduceerd als belangrijk criterium om opvoeding te kunnen onderscheiden van andere vormen van menselijke interactie en...
Pedagogische idealen in het publieke domein

Pedagogische idealen in het publieke domein

Doret de Ruyter

In het publieke domein worden kinderen en jongeren geconfronteerd met allerlei soorten idealen. Zo schotelen de diverse media vooral economische of materialistische idealen en schoonheidsidealen voor, die de...
Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Marjoke Rietveld-van Wingerden Ina ter Avest

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de bevolking in Nederlands aanzienlijk gevarieerd geworden. De immigratie van niet-westerse gezinnen sinds 1970 heeft daaraan in hoge mate bijgedragen (Scheffer,...
Een soort ‘amfibie’ - Opvoeden in de tussenruimte van de school

Een soort ‘amfibie’ - Opvoeden in de tussenruimte van de school

Wouter Pols Joop Berding

In zijn Scholen maken mensen noemt de Nederlandse pedagoog Martinus Langeveld de school een amfibie, een amfibie tussen de generaties. Volgens Langeveld is de school een ‘tussen’; de school is niet...
Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Siebren Miedema

In de programmabeschrijving voor de veertiende Landelijke Pedagogendag wordt opgemerkt dat privatisering in de samenleving de maatschappelijke en publieke betekenis van het onderwijs onder druk zet. Ja, zelfs...