Auteurs

Historische pedagogiek

194 producten gevonden.
Opvoeden in de jaren zeventig

Opvoeden in de jaren zeventig

Bas Levering

Radiogesprek in het programma aan Tafel van RTV Utrecht met Bas Levering over opvoeden in de jaren zeventig. De tijd van verandering in gezin en opvoeding, de opkomst van de crèches, de aandacht voor...
Meer info
Gratis
De dominee die de plattelandsjeugd leerde lezen

De dominee die de plattelandsjeugd leerde lezen

Armand Heijnen

Tot begin negentiende eeuw was het met het lees- en schrijfonderwijs slecht gesteld. Onderwijzers maakten veelal gebruik van zogeheten ‘haneboeken’, abc-boekjes waaruit lezen werd aangeleerd via...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 115 - 2020
Biografie John Locke (1632-1704)

Biografie John Locke (1632-1704)

Hans van Crombrugge Peter van der Doef

Onder pedagogen wordt John Locke vooral geassocieerd met de notie ‘tabula rasa’. De mens is bij geboorte een onbeschreven blad. Maar wie is die Locke die pedagogen niet (meer) kennen? Wat is zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 105 - 2018
Parkhursts daltononderwijs als praktijkgedreven vernieuwing

Parkhursts daltononderwijs als praktijkgedreven vernieuwing

Piet van der Ploeg

Er is veel discussie over de verhouding tussen onderwijswetenschap en onderwijspraktijk, tussen wat onderwijsdeskundigen onderzoeken en bedenken en wat leraren doen in de klas. Men spreekt van een kloof...
Meer info
Gratis
Tijd voor pedagogiek

Tijd voor pedagogiek

Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming Inleiding: Ik sta hier vandaag met gemengde gevoelens. Dat is niet omdat ik een inaugurele rede uitspreek op een leeftijd waarop menig...
Meer info
Gratis
Zoektocht in een pedagogisch meerstromenland Het pedagogisch personalisme van Kohnstamm in (wetenschaps)historisch perspectief

Zoektocht in een pedagogisch meerstromenland Het pedagogisch personalisme van Kohnstamm in (wetenschaps)historisch perspectief

Samenvatting: Precies 100 jaar geleden aanvaardde Philip Kohnstamm het ambt van bijzonder hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Niet alleen door zijn publicaties, maar ook door de...
Meer info
Gratis
De invloed van krimp op de ontwikkeling van leerprestaties van basisschoolleerlingen in een krimpgebied

De invloed van krimp op de ontwikkeling van leerprestaties van basisschoolleerlingen in een krimpgebied

Samenvatting Basisscholen aan de ‘randen’ van Nederland krimpen al geruime tijd in leerlingenaantallen. Doordat basisscholen kleiner worden, de onderwijscontext ongunstiger wordt en hoog opgeleide...
Meer info
Gratis
Waarom leraren ertoe doen Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar

Waarom leraren ertoe doen Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar

Wouter Pols

Bijna vijftig jaar geleden verscheen een opmerkelijk boekje: ‘Pourquoi des professeurs’? Het was van de hand van de Franse filosoof Georges Gusdorf, een toentertijd bekende hoogleraar in...
Meer info
Gratis
Onderdeel van VBSP
Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Wim Westerman

Moorden door leerlingen in hun eigen scholen gepleegd roepen waarom-vragen op. Deze vragen worden uiteenlopend beantwoord. Vooral de huidige computer-game cultuur en de beperkte communicatie tussen kinderen en...
De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

Joris Vlieghe

In deze bijdrage wordt een alternatieve invulling gezocht voor de publieke rol die lichamelijke opvoeding (verder L.O.) of bewegingsonderwijs vandaag kan hebben. In tegenstelling tot het heersende discours dat...