Auteurs

Kindermishandeling

61 producten gevonden.
Signs of safety aanpak kindermishandeling

Signs of safety aanpak kindermishandeling

Erik van der Kraats

De hulpverlening schiet tekort bij de aanpak van kindermishandeling, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begin dit jaar. Erik van der Kraats beschrijft de benadering Signs of Safety dat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 100 - 2011
Interventies bij kindermishandeling

Interventies bij kindermishandeling

Jo Hermanns

Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 95 - 2010
Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

Shirley Molenaar

Intuïties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intuïties om te zetten in handelen, omdat...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 49 - 2009
Casus Kindermishandeling

Casus Kindermishandeling

Johan is acht jaar en bezoekt de dorpsschool in een zeer kleine gemeenschap. Johan is een stille geaccepteerde jongen in de groep, hij kan goed meekomen qua leerprestaties. Meester Bob die ook de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 76 - 2007
Niet achteruit maar vooruit

Niet achteruit maar vooruit

Dr. Bas Levering

Samen met Steve Edwards publiceerde Andrew Turnell in 1999 het boek ‘Signs of Safety’ waarin een bijzonder benadering in gevallen van kindermishandeling werd geïntroduceerd. De benadering is gericht op het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 10 - 2002
Met recht van spreken

Met recht van spreken

Cees Hoefnagels

KINDERMISHANDELING  kan kort of lang duren. Het kan een ernstig, maar eenmalig  incident  zijn,  of  een  reeks  van  geweldplegingen  die  een  kind meer...
Meer info
6,95
Wie zal de opvoeders opvoeden? : Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording

Wie zal de opvoeders opvoeden? : Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording

Jan C.M. Willems

[Proefschrift 1186 pagina's] - Samenvatting   Kindervolkenrecht In deze studie wordt - op een breed fundament van sociaal-wetenschap­pelijke (in het bijzonder psychologische en...
Meer info
Gratis
Opvoeden kan zeer doen - over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie

Opvoeden kan zeer doen - over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie

Herman Baartman

Dit boek gaat over lichame­lijke mishandeling en verwaarlozing van kinderen in het gezin. Het opent met een analyse van kindermishandeling als maatschappelijk verschijnsel. Be­toogd wordt dat...
Meer info
5,95
Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave) Pedagogische criteria voor het opleggen van hulp, theoretisch en praktisch bezien   In het boek komen een aantal thema’s en termen aan de orde...
Meer info
9,95
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Personalia

Personalia

Personalia bij Opvoedingshulp geboden

Meer info
Gratis
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden