Auteurs

Wet- en regelgeving

22 producten gevonden.
Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Reinier Feiner

Dagvaarding van de Nederlandse staat in kort geding op 6 maart 2024  inz KERN VAN DE ZAAK 1. Meldbriefprocedure. De meldbriefprocedure maakt mogelijk dat uithuisplaatsingen van kinderen...
Meer info
Gratis
Herziening financieringsstelsel kinderopvang

Herziening financieringsstelsel kinderopvang

De huidige coalitie heeft het voornemen om het financieringsstelsel voor kinderopvang te herzien. Zij wil de vergoeding voor kinderopvang inkomensonafhankelijk maken met 96% vergoeding van de maximumuurprijs en...
Meer info
Gratis
Bereik ve verhogen: Achtergronden, tips en goede voorbeelden

Bereik ve verhogen: Achtergronden, tips en goede voorbeelden

Sebastiaan Baauw Koen Kock Anja de Rooij Marco Zuidam

In deze handreiking gemaakt door het GOAB-ondersteuningstraject diepen we het bereik van voorschoolse educatie (ve) verder uit. Belangrijkste doel van deze handreiking is om gemeente en haar vve-partners...
Meer info
Gratis
‘Anders dan incidenteel’-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

‘Anders dan incidenteel’-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) van kracht.1 Op basis van deze wet kan de burgemeester - of namens deze de hulpofficier van justitie - een tijdelijk huisverbod opleggen aan een...
Meer info
Gratis
Jaarplan jeugdautoriteit 2023

Jaarplan jeugdautoriteit 2023

2023 wordt een belangrijk jaar voor de Jeugdautoriteit. Naast de inzet op onze reguliere activiteiten, vroegsignalering en casuïstiek, zal 2023 ook in het teken staan van de aankomende reorganisatie. Met...
Meer info
Gratis
Kostprijzen in de Jeugdwet: de update

Kostprijzen in de Jeugdwet: de update

Marvin Hanekamp Sam Beenhakker Rika van Scherrenburg

Voor u ligt de handreiking ‘Kostprijzen in de Jeugdwet: de update’. Het betreft een geactualiseerde versie van de handreiking voor gemeenten en aanbieders, die Berenschot in 2019 schreef en die...
Meer info
Gratis
SER: maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

SER: maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

De kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang (BSO), is van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg. Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan...
Meer info
Gratis
EU Strategy on the rights of the child

EU Strategy on the rights of the child

Children’s rights are human rights. Every child in Europe and across the world should enjoy the same rights and be able to live free of discrimination, recrimination or intimidation of any...
Meer info
Gratis
Sociaal domein  op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar  decentraal beleid

Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid

In deze publicatie kijken we terug op de decentralisaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet, die per 1 januari 2015 hun beslag hebben...
Meer info
Gratis
Praktijk | Bezige burgers, actieve professionals

Praktijk | Bezige burgers, actieve professionals

Marije Kesselring Saskia Wijsbroek

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 wordt er veel verwacht van de ‘eigen kracht’ van gezinnen. Meer burgerkracht roept al gauw het beeld op van professionals die ‘op hun handen...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 116 - 2020