Een pedagogisch duikeendje

Een pedagogisch duikeendje

Productgroep VBSP
Gratis

Omschrijving

Verdwijning en verschijning van een rapport: symptoom van onderwijsbeleid

In 1998 verdween een 'Den Haag' onwelgevallig rapport in de la. In een van de bijlagen bij dat rapport werd onder meer de staf gebroken over het destijds in de maak zijnde 'studiehuis'. Tot in 2008 dook het rapport enige keren weer op. Door dit duikeendjesgedrag kreeg het een zekere faam. Weinigen weten echter wat er in staat. Misschien aardig dus om er alsnog enige aandacht aan te besteden. En om te kijken hoe deze verschijn-en-verdwijn-geschiedenis is te verklaren.