Let’s Dance Een zoektocht naar een relationele manier van reflecteren

Let’s Dance Een zoektocht naar een relationele manier van reflecteren

Productgroep VBSP
Gratis

Omschrijving

Reflecteren wordt beschouwd als belangrijke competentie van professionals en bij voortduring vragen opleiders hun studenten om te reflecteren. Daarnaast wordt pedagogiek ook wel omschreven als reflectie op opvoedingsrelaties. Reflectie wordt daarmee in het hart van ons vakgebied geplaatst. Maar hoe is reflectie te begrijpen? Wat is een reflecterende professional? Wat vragen we van studenten
pedagogiek en van pedagogische professionals? Hoe kunnen we hen ondersteunen?
Na een beschouwing van enkele verschillende invullingen van het begrip reflecteren en hun beperkingen, wordt een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een manier van reflecteren die gebaseerd is op het voortdurend in relatie brengen van verschillende verhalen. Aan de hand van de metafoor van het dansen van de Argentijnse tango wordt deze relationele invulling van reflecteren besproken.
Mogelijk kan deze wijze van reflecteren concretere aanwijzingen aan studenten en professionals opleveren.