Terecht bezorgd

Terecht bezorgd

Productgroep PIP 21 - 2004
Pieter Span | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel wilde de redactie van PIP de ouders, de onderzoeker in kwestie en een derde expert op het gebied van hoogbegaafden uitgebreider aan het woord laten over conclusies van het onderzoek Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs van Guldemond e.a. van het Gronings Instituut
voor onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling. Geconcludeerd werd namelijk in dit onderzoek dat de problematiek van hoogbegaafde leerlingen schromelijk werd overdreven. 
Achtereenvolgens vindt u de reacties van: Ineke Scholten en Dini van den Heuvel van de oudervereniging ‘terecht bezorgde ouders’, dr. Henk Guldemond, onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het betreffende onderzoek en prof. dr. Pieter Span, verbonden aan de Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht (PABU).