Auteurs

8 producten gevonden.
Theodorus van der Woude sociale pionier

Theodorus van der Woude sociale pionier

Marcel Krutzen

Alcoholisme bracht in de negentiende eeuw in geïndustrialiseerde regio’s veel maatschappelijke ellende teweeg. De fles maakte het bestaan van arbeiders draaglijker. Als onderwijzer in Amsterdamse...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 106 - 2012
Van Koetsveld sociale pionier

Van Koetsveld sociale pionier

Marcel Krutzen

In de gehandicaptenzorg werken tal van mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun pupillen. Vroeger was dominee C.E. van Koetsveld, één van hen. Hij was oprichter van de ‘Idiotenschool’...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 104 - 2012
Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk

Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk

Marcel Krutzen

Hulpverleners worden geacht respectvol om te gaan met cliënten met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Vijandig denken over of uitsluiten van andersdenkenden leidt alleen maar tot verharding van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 102 - 2011
Gerard Kempe pionier sociaalwerk

Gerard Kempe pionier sociaalwerk

Marcel Krutzen

Het berechten van delinquenten is geen sinecure. Deskundigen spreken zelfs over ‘de kunst van het straffen’. Iemand die zich bijna heel zijn leven lang met deze ‘kunst’ heeft bezighouden is de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 98 - 2011
Marga Klompe pionier sociaalwerk

Marga Klompe pionier sociaalwerk

Marcel Krutzen

Marga Klompé, een ongehuwde vrouw, stelde bijna heel haar leven ten dienste van mens en samenleving. Ze is vooral bekend als 'architect van de Bijstandswet'. Maar ze deed en was veel meer. Portret van een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 97 - 2010
Justinus van der Brugghen pionier sociaalwerk

Justinus van der Brugghen pionier sociaalwerk

Marcel Krutzen

Justinus van der Brugghen is vooral bekend geworden vanwege de val van zijn kabinet ten gevolge van de schoolstrijd, een hevig conflict over de vormgeving van het Nederlandse onderwijsbestel. Nauwelijks...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 96 - 2010
Emilie Knappert pionier sociaalwerk

Emilie Knappert pionier sociaalwerk

Marcel Krutzen

Ze was stipt, actief en autoritair. ‘Wat moet, moet kunnen’, was haar motto. Emilie Knappert wilde de culturele kloof tussen burgers en arbeiders dichten en de beschaving van de arbeidende klassen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 95 - 2010
Petronella Voute pionier sociaalwerk

Petronella Voute pionier sociaalwerk

Marcel Krutzen

Tegenwoordig bestaan er vele opvangcentra voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vroeger werden deze vrouwen met de nek aangekeken. Ze werden gezien als gevallen vrouwen die zich moesten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 94 - 2010