Auteurs

10 producten gevonden.
Hoe ontwikkel je de school tot oefenplaats voor  democratie?

Hoe ontwikkel je de school tot oefenplaats voor democratie?

Sophie Verhoeven

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de vorming van burgers en heeft primair de opdracht om leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. Enerzijds doen scholen dit door leerlingen te...
Meer info
3,95
Levensvaardigheden in ontwikkeling

Levensvaardigheden in ontwikkeling

Carolien Gravesteijn

In dit hoofdstuk worden zogenoemde Levensvaardigheden-programma’s beschreven die tot doel hebben kinderen en jongeren inter- en intrapersoonlijke vaardigheden aan te leren teneinde die te kunnen toepassen...
Meer info
3,95
De ‘vergrijzing’ van de jeugd?

De ‘vergrijzing’ van de jeugd?

Marit Hopman

Opvoeding laat zich karakteriseren door twee belangrijke opgaven. Ten eerste is het voor ieder kind van belang dat het toekomt aan de ontwikkeling van een sense of self, het gevoel een uniek persoon te zijn en...
Meer info
3,95
Extreme idealen en burgerschap

Extreme idealen en burgerschap

Elga Sikkens

Een bevlogenheid zoals in het voorgaande citaat kom je maar zelden tegen bij jongeren. Is een dergelijke ideaalbeleving extreem of, zoals onderwijskundige Henk Blenkers ooit zei, ‘een cadeautje voor...
Meer info
3,95
De ecologie van maatschappelijke  betrokkenheid

De ecologie van maatschappelijke betrokkenheid

Maartje van Dijken Bob Horjus

Algemeen wordt erkend dat collectieve maatschappelijke betrokkenheid een factor is die zowel de maatschappij als individuen behoedt voor veel ellende, zoals criminali- teit, verloedering, slechte economische...
Meer info
3,95
Opgroeien is onderzoeken - Participatief jongerenonderzoek en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren

Opgroeien is onderzoeken - Participatief jongerenonderzoek en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren

Kitty Jurrius

Veel samenlevingen proberen hun leden verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van medeburgers bij te brengen. In zo’n samenleving past een zoektocht naar manieren om maatschappelijke betrokkenheid...
Meer info
3,95
Kritisch denken en burgerschapsvorming   in het voortgezet onderwijs

Kritisch denken en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs

Heleen Torringa

Vanaf 2006 hebben scholen de wettelijke taak aandacht te schenken aan burgerschap. In de Wet bevordering actief burgerschap en sociale integratie wordt burgerschap gedefinieerd als ‘de bereidheid en het...
Meer info
3,95
‘Het is hier al 55 jaar zo’ – De rol van informele  en alledaagse burgerschapslessen in de  opvoeding tot maatschappelijke betrokkenheid

‘Het is hier al 55 jaar zo’ – De rol van informele en alledaagse burgerschapslessen in de opvoeding tot maatschappelijke betrokkenheid

Jitske van der Sanden

Opvallend aan discussies over burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid is dat ze vaak gaan over jongeren binnen de context van de school. Op school worden jonge- ren bijvoorbeeld gestimuleerd om na te...
Meer info
3,95
Actieve burgers en actieve professionals  in de pedagogische civil society1

Actieve burgers en actieve professionals in de pedagogische civil society1

Marije Kesselring

In 1946 schreef de Amerikaanse kinderarts Benjamin Spock – beter bekend als dr. Spock – The common sense book of baby and child care. Van dit boek is wereldwijd een schier ontelbaar aantal...
Meer info
3,95
Opvoeden in betrokkenheid (complete boek)

Opvoeden in betrokkenheid (complete boek)

De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op de onderlinge betrokkenheid van burgers. Echter, deze betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid in een geïndividualiseerde cultuur. Hoe bevorder je...
Meer info
9,95