Auteurs

Huiselijk geweld

130 producten gevonden.
Jan Willems over traumasensitief werken [VIDEO]

Jan Willems over traumasensitief werken [VIDEO]

Jan C.M. Willems

Video Jan Willems over traumasenstief werken op basis van de inzichten van de ACEs-studie (Adverse Childhood Experiences (ACEs)) dat stelt dat vroegtijdige trauma, kindermishandeling, opgroeien in...
Meer info
Gratis
De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma’s

De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma’s

Bij kinderen met traumatische ervaringen (ernstige negatieve jeugdervaringen), worden op latere leeftijd meer gezondheidsproblemen gezien. Ernstige negatieve jeugdervaringen...
Meer info
Gratis
Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis. Zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en jij je veilig moet  voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis...
Meer info
Gratis
Geld en geweld

Geld en geweld

Ferdi Bekken

"Ik had het gewoon goed voor elkaar. Ik had niet veel, maar wel alles wat ik nodig had. Ineens had ik niks meer. Dat doet wat met je als moeder!" Kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die geweld...
Meer info
6,90
KNMG Meldcode Huiselijk Geweld 2018

KNMG Meldcode Huiselijk Geweld 2018

Minder machteloos bij kindermishandeling en huiselijk geweld Kindermishandeling en huiselijk geweld – het zijn situaties die iedereen wil voorkomen, maar waar omstanders zich vaak machteloos bij...
Meer info
Gratis
Academische Werkplaats Kindermishandeling

Academische Werkplaats Kindermishandeling

Dit boekje geeft een samenvatting van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan binnen de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK). In dit boekje staat centraal wat de...
Meer info
Gratis
Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Samenvatting Eindrapport Voorstudie Fase 1 Deze publicatie geeft een samenvatting van de voorstudie uit het project Consortium effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling...
Meer info
Gratis
Ik kijk niet weg

Ik kijk niet weg

Eindrapport Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Inhoud: Voorwoord: ‘Wie één kind redt, redt de wereld’ (Eberhard van der Laan) Deel I Naar een Nationaal...
Meer info
Gratis
De GIPS Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling

De GIPS Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling

De GIPS is ontwikkeld om de veiligheid van kinderen te herstellen in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid. Een integrale aanpak is gewenst, maar samenwerking hierbij blijkt in de praktijk bijzonder...
Meer info
Gratis
Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

Dr. Sander van Arum drs Linda Vogtländer

Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis Inleiding Dit visiedocument is bestemd voor...
Meer info
Gratis