Auteurs

Jeugdzorg

63 producten gevonden.
Gedragsproblemen bij jonge kinderen met een visuele beperking

Gedragsproblemen bij jonge kinderen met een visuele beperking

C.R.A. van Dijk van Dijk M.P.J. Vervloed W.G.M.A.M. Wijgergangs

Gedragsproblemen bij kinderen met een visuele beperking kunnen alleen goed worden`behandeld als rekening wordt gehouden met de invloed van de visusbeperking op de algehele ontwikkeling. De aard en...
Effectonderzoek in de behandeling van probleemgedrag: designs en analyse

Effectonderzoek in de behandeling van probleemgedrag: designs en analyse

Robert Didden Jan de Moor J.H.L. Oud

Dat lang niet alle behandelingen die probleemgedrag bij gehandicapte kinderen en volwassenen beogen te verminderen effectief zijn, weet iedereen die maar enigszins thuis is in de gehandicaptenzorg. Bovendien is...
Het gebruik van observatie-instrumenten bij de functionele analyse van probleemgedrag

Het gebruik van observatie-instrumenten bij de functionele analyse van probleemgedrag

Robert Didden P.C.C. Duker

Probleemgedrag wordt veelvuldig waargenomen bij kinderen met een verstandelijke, motorische en/of zintuiglijke handicap. Gezien de nadelige gevolgen ervan voor het kind en het gezin, is vroegtijdige behandeling...
Probleemgedrag bij peuters met een motorische beperking: 52 een protocol voor gedragsbegeleiding

Probleemgedrag bij peuters met een motorische beperking: 52 een protocol voor gedragsbegeleiding

Cocky Buijsen Robert Didden Jan de Moor Betty van Waesberghe

In Hoofdstuk 1 worden een aantal onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat probleemgedrag bij peuters met een motorische beperking vaak voorkomt. Klinische ervaring van deskundigen in revalidatie-instellingen...
Syndromen, gedrag en orthopedagogisch handelen

Syndromen, gedrag en orthopedagogisch handelen

J.P.M. van Dijk

De aandacht voor syndromen is de laatste jaren sterk toegenomen. Er gaat bijna geen week voorbij of er wordt een gen gelokaliseerd dat verantwoordelijk zou zijn voor een bepaald gedrag zoals alcoholisme,...
De ontwikkeling van zelfverwondend gedrag bij jonge kinderen met een verstandelijke handicap

De ontwikkeling van zelfverwondend gedrag bij jonge kinderen met een verstandelijke handicap

C.G.C. Janssen M.J. Schneider J.. Stolk A.M. Bijman-Schulte

Een groot probleem in de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap is zelfverwondend gedrag. Zelfverwondend gedrag wordt in deze bijdrage gedefinieerd als het zichzelf herhaald toebrengen van...
Gedragsproblemen bij peuters met motorische beperkingen

Gedragsproblemen bij peuters met motorische beperkingen

Jan de Moor A.H.C. Hendriks

Hulpverleners van jonge kinderen met motorische beperkingen worden herhaaldelijk geconfronteerd met probleemgedrag in de thuissituatie. Een aanwijzing dat probleemgedrag thuis frequent voorkomt, is het...
Inleiding

Inleiding

De zorg en opvoeding van jonge gehandicapte kinderen start bijna altijd in de thuissituatie door de ouders. Later wordt deze opvoeding meestal ondersteund door hulpverleners van professionele instellingen. Deze...
Voorwoord

Voorwoord

Zorginstellingen zijn verplicht om op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen doeltreffende, doelmatige en op de reële behoefte van de cliënt gerichte zorg te verlenen. Deze kwaliteitseis krijgt...
Bijlagen

Bijlagen

Meer info
3,90
Onderdeel van Laten praten