Auteurs

Jeugdzorg

67 producten gevonden.
Hoofdstuk 3 - Kwaliteit van opvoedingsondersteuning op het consultatiebureau
Hoofdstuk 2 - Theoretisch model en vraagstellingen
Hoofdstuk 1 - Opvoedingsondersteuning op het het consultatiebureau
Laten praten - Complete uitgave

Laten praten - Complete uitgave

Dit onderzoek is gericht op de vaardigheden die wijkverpleegkundigen nodig hebben bij het geven van opvoedingsondersteuning op het consultatiebureau. Nonverbale en gesprekstechnische vaardigheden van...
Meer info
9,95
Onderdeel van Laten praten
Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave) Pedagogische criteria voor het opleggen van hulp, theoretisch en praktisch bezien   In het boek komen een aantal thema’s en termen aan de orde...
Meer info
9,95
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Personalia

Personalia

Personalia bij Opvoedingshulp geboden

Meer info
Gratis
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Bibliografie bij Opvoedingshulp geboden

Bibliografie bij Opvoedingshulp geboden

Bibliografie   Ackerman, B. (1980). Social justice in the liberal state. New Haven/London: Yale University Press. Baartman, H.E.M. (1993). Opvoeden met alle geweld; hardnekkige gewoontes en...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

D.J. de Ruyter

In dit hoofdstuk zal ik de commentaren van de verschillende auteurs op het door mij voorgestelde criterium bespreken. Daar niet elke auteur dit criterium in zijn betoog heeft betrokken, zal ik soms alleen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Jan Steutel

‘Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders de ouderlijke macht over hun minderjarige kinderen’ - aldus luidt artikel 246 van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Het recht van ouders om het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Staatsbemoeiing, opvoedingsvrijheid, persoonsideaal

Staatsbemoeiing, opvoedingsvrijheid, persoonsideaal

G.L.M. Snik

Ik vat het door De Ruyter (1993, p. 125) voorgestelde criterium (dat ik gemakshalve afkort tot: het principe van minimale persoonswording) op als een antwoord op de vraag wat de grondslag van staatsbemoeiing...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden