Auteurs

Jonge kind

460 producten gevonden.
PIP 105 - 2018 (Compleet nummer)

PIP 105 - 2018 (Compleet nummer)

Alle artikelen van deze uitgave van Pedagogiek in Praktijk

Meer info
9,95
Onderdeel van PIP 105 - 2018
Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang

Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang

Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel...
Meer info
Gratis
Het bevorderen van de gezonde ontwikkeling van kinderen: een preventieve aanpak

Het bevorderen van de gezonde ontwikkeling van kinderen: een preventieve aanpak

Samenvatting: Het doel van dit artikel is om op het belang te wijzen van de eerste levensjaren en de impact van deze jaren op de langere termijn. Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor het vormen van een...
Meer info
Gratis
Een beslissende levensfase: over de institutionalisering en professionalisering van de zorg voor jonge kinderen

Een beslissende levensfase: over de institutionalisering en professionalisering van de zorg voor jonge kinderen

Samenvatting:  Overal in de Westerse wereld verhoogden kindwetenschappers omstreeks 1930 hun inspanningen om de vroege kindertijd te institutionaliseren. In Nederland kwam in 1929 een Congres voor...
Meer info
Gratis
Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Kan een pedagogisch doel de opvoeding tot volwassenheid nog redden?

Wim Westerman

Moorden door leerlingen in hun eigen scholen gepleegd roepen waarom-vragen op. Deze vragen worden uiteenlopend beantwoord. Vooral de huidige computer-game cultuur en de beperkte communicatie tussen kinderen en...
De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

De democratie van het vlees: over de publieke betekenis van lichamelijke opvoeding

Joris Vlieghe

In deze bijdrage wordt een alternatieve invulling gezocht voor de publieke rol die lichamelijke opvoeding (verder L.O.) of bewegingsonderwijs vandaag kan hebben. In tegenstelling tot het heersende discours dat...
De publieke dimensie van het portret in image based research

De publieke dimensie van het portret in image based research

Het vertrekpunt van deze tekst vormt Jean Luc Nancy’s tekst Le regard du portrait waarin hij de idee oppert dat in het portret het subject letterlijk op het spel staat, of anders gezegd het altijd al op...
De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

De pedagogische relatie in context: kinderopvang tussen nut en vrije tijd

Pauline Schreuder

Het begrip ‘de pedagogische relatie’ is door Langeveld geïntroduceerd als belangrijk criterium om opvoeding te kunnen onderscheiden van andere vormen van menselijke interactie en...
Pedagogische idealen in het publieke domein

Pedagogische idealen in het publieke domein

Doret de Ruyter

In het publieke domein worden kinderen en jongeren geconfronteerd met allerlei soorten idealen. Zo schotelen de diverse media vooral economische of materialistische idealen en schoonheidsidealen voor, die de...
Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?

Marjoke Rietveld-van Wingerden Ina ter Avest

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de bevolking in Nederlands aanzienlijk gevarieerd geworden. De immigratie van niet-westerse gezinnen sinds 1970 heeft daaraan in hoge mate bijgedragen (Scheffer,...