Auteurs

Ouders

10 producten gevonden.
‘We doen onze kinderen niet weg’

‘We doen onze kinderen niet weg’

Bob Horjus

In 2020 bestaat de Krakeling in Utrecht veertig jaar. De Krakeling is een kinderdagverblijf, maar dan helemaal anders. De Krakeling is een ouderparticipatiecrèche en wordt volledig gerund door ouders.
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 114 - 2020
Welbevinden van homoseksuele vaders met een kind via draagmoederschap1

Welbevinden van homoseksuele vaders met een kind via draagmoederschap1

Anno 2018 hebben homoseksuele mannen de mogelijkheid om binnen een relatie met een man hun kinderwens te realiseren en samen een kind te krijgen en op te voeden. Zij kunnen bijvoorbeeld een kind adopteren, een...
Meer info
Gratis
Opvattingen en verwachtingen van moeders op het Groninger platteland

Opvattingen en verwachtingen van moeders op het Groninger platteland

Samenvatting: Diverse onderzoeken die inzicht trachten te verkrijgen in de grote verschillen in taalprestaties van jonge kinderen in Noordoost Groningen, maakten duidelijk dat deze verschillen een...
Meer info
Gratis
Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! Longitudinale Relaties Tussen Privacyschending en Ouder-Adolescentconflict

Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! Longitudinale Relaties Tussen Privacyschending en Ouder-Adolescentconflict

Samenvatting: Het reguleren van de grenzen van privacy tussen jongeren en ouders is moeilijk, aangezien jongeren steeds trachten de grenzen van hun privédomein te verruimen. Als jongeren het idee...
Meer info
Gratis
Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid.

Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid.

Samenvatting: Vaders worden bij opvoedingsproblemen en ouderlijke conflicten vaak buiten spel gezet. Tot ver in de jaren negentig was het gebruikelijk dat rechters in gevallen waarin ze moesten oordelen over...
Meer info
Gratis
Kinderen in stiefvadergezinnen: relaties met vaders en stiefvaders

Kinderen in stiefvadergezinnen: relaties met vaders en stiefvaders

Samenvatting: Kinderen die opgroeien in een stiefvadergezin hebben doorgaans zowel een uitwonende vader, als een stiefvader. In deze studie zijn de relaties die kinderen hebben met beide vaderfiguren nader...
Meer info
Gratis
‘Vaderschap is geen playstation’ Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen

‘Vaderschap is geen playstation’ Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen

Samenvatting: In de helft van de Surinaamse en Antilliaanse gezinnen in Nederland ontbreekt een vader. Dit artikel bespreekt de achtergronden en mogelijke effecten daarvan en de manier waarop vaders uit deze...
Meer info
Gratis
Vaders en voorlezen Een onderzoek naar voorlezen door vaders in lage-inkomensgezinnen in de Verenigde Staten

Vaders en voorlezen Een onderzoek naar voorlezen door vaders in lage-inkomensgezinnen in de Verenigde Staten

Samenvatting: In de afgelopen decennia is het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van vaders op de ontwikkeling van kinderen toegenomen. Vaders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen...
Meer info
Gratis
Verschillen tussen vaders en moeders in de relatie tussen opvoedingsgedrag en sociale angst van hun kinderen

Verschillen tussen vaders en moeders in de relatie tussen opvoedingsgedrag en sociale angst van hun kinderen

Samenvatting: In dit longitudinale observatieonderzoek werden twee onderzoeksvragen onderzocht. Ten eerste werden verschillen in opvoedingsgedrag tussen vaders en moeders bekeken. Vaders en moeders werden...
Meer info
Gratis
Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap

Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap

Samenvatting: Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren vaders vaak afwezig in beschouwingen over opvoeding en ouderschap. Illustratief is een meer dan 1000 bladzijden tellend en veelgebruikt...
Meer info
Gratis