Naar een sterkere identiteit van openbaar onderwijs

Naar een sterkere identiteit van openbaar onderwijs

Productgroep PIP 26 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wordt de identiteit van het openbaar onderwijs bepaald door de afwezigheid van een levensbeschouwelijk grondslag? Nee, volgens onderzoekers Wiel Veugelers en Ewoud de Kat onderscheidt het openbaar onderwijs zich door haar streven naar actieve pluriformiteit, kritische burgerschapsvorming en actieve participatie. Zij helpen openbare scholen bij het verhelderen en versterken van hun pedagogische identiteit.