Auteurs

8 producten gevonden.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Sieneke Goorhuis-Brouwer

Het gebruik van programma’s voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVe) neemt sterk toe. Zeker nu ook vanuit de politiek aan de gemeenten de opdracht is gegeven om die programma’s uit te voeren voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 63 - 2011
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig

Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig

Sieneke Goorhuis-Brouwer

Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen echt kunnen...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 56 - 2010
Dolgedraaid (complete uitgave)

Dolgedraaid (complete uitgave)

Sieneke Goorhuis-Brouwer Bas Levering

Dolgedraaid (complete uitgave)

Meer info
9,95
Onderdeel van Dolgedraaid
Schoolrijpheid opnieuw gedefinieerd

Schoolrijpheid opnieuw gedefinieerd

Sieneke Goorhuis-Brouwer

De huidige benadering binnen groep 1 en groep 2 van het basisonderwijs, waarbij kinderen worden beoordeeld op taalachterstanden, motorische achterstanden en emotionele ontwikkelingsproblemen, brengt het gevaar...
Meer info
3,90
Onderdeel van Dolgedraaid
Vooraf

Vooraf

Sieneke Goorhuis-Brouwer Bas Levering

Peuters en kleuters worden in Nederland, zowel vanuit de gezondheidszorg als vanuit het onderwijs nauwlettend gevolgd. Onderwijsachterstanden en taalachterstanden moeten preventief of in de basis (bij vroege...
Meer info
3,90
Onderdeel van Dolgedraaid
Waarom peuters en kleuters nog geen leerlingen zijn

Waarom peuters en kleuters nog geen leerlingen zijn

Sieneke Goorhuis-Brouwer

Jonge kinderen tot ongeveer zeven jaar vertonen een geheel eigen ontwikkelingsproces. Het is een verwervingsproces van basisvaardigheden die nodig zijn om later als schoolkind te kunnen functioneren. Dit proces...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 27 - 2005
Een Babylonische spraakverwarring

Een Babylonische spraakverwarring

Sieneke Goorhuis-Brouwer

De politieke en onderwijskundige wens om bij jonge kinderen taalachterstanden op te sporen en te bestrijden roept tenminste twee vragen op: wat is een taalachterstand en wat zijn de effecten van...
Meer info
3,90
Kleine pedagogiek voor grote mensen

Kleine pedagogiek voor grote mensen

Sieneke Goorhuis-Brouwer

Tussen de onmondige baby en het volop sprekende schoolkind dat naar groep 3 gaat zit de peuter en de kleuter. Een wonderlijke en fantastische periode. De periode van de persoonlijkheidsvorming waarin kinderen...
Meer info
9,95