Auteurs

4 producten gevonden.
Wat is opvoeding?

Wat is opvoeding?

Jan Steutel Doret de Ruyter

Doel van dit artikel is het begrip ‘opvoeding’ aan een analyse te onderwerpen. Dat zullen we doen door te onderzoeken onder welke condities de corresponderende term volgens de regels van de...
Meer info
Gratis
Gezag in de morele opvoeding

Gezag in de morele opvoeding

Jan Steutel

De opvoeding, aldus Langeveld (1971, p.42), maakt zich altijd kenbaar door het optreden van een gezagsverhouding. Dat verband tussen opvoeding en gezag is volgens Langeveld niet toevallig maar noodzakelijk. Het...
Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Jan Steutel

‘Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders de ouderlijke macht over hun minderjarige kinderen’ - aldus luidt artikel 246 van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Het recht van ouders om het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Seksuele opvoeding en de rol van de overheid

Seksuele opvoeding en de rol van de overheid

Jan Steutel Ben Spiecker

Heeft de overheid het recht zich te bemoeien met de seksuele opvoeding van haar onderdanen? En zo ja, wat houdt die bemoeienis dan in? Alvorens op zoek te gaan naar een antwoord, willen we deze vragen zowel...
Meer info
3,90