Auteurs

Jeugdbescherming

200 producten gevonden.
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Rianne van den Heuvel

Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk minder vanuit...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 99 - 2011
Kwetsbare kinderen

Kwetsbare kinderen

Martha de Jonge Geke Romijn Ireen de Graaff

Om preventie en hulp zo effectief mogelijk te maken, is het van belang zicht te krijgen op de kwetsbare groep kinderen binnen de totale groep kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. De...
Meer info
Gratis
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Afra Groen

Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de achtergrond, reikwijdte...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Joep Hanrath

Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010
Laura Dekker en de jeugdbescherming

Laura Dekker en de jeugdbescherming

Adri van Montfoort

Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming van 2009. De vraag: ‘Mag een 14-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld maken?’ was onderwerp...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 54 - 2010
De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen

De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen

Henny Lodewijks

Tot voor kort konden ‘civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren’ met ernstige gedragsproblemen door de kinderrechter worden geplaatst in de justitiële jeugdinrichting (JJI). In...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 85 - 2008
Effectiviteit Evidence based jeugzorg deel2

Effectiviteit Evidence based jeugzorg deel2

Maarten Faas

De discussie in de jeugdzorg over effectiviteit dreigt te zwart-wit te worden gevoerd. Aan de ene kant kritiekloze gelovigen, die denken dat binnen een paar jaar er alleen nog evidence based methoden...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 84 - 2008
Effectiviteit evidence based jeugdzorg

Effectiviteit evidence based jeugdzorg

Maarten Faas

Evidence based lijkt het toverwoord als we het over effectiviteit en jeugdzorg hebben. Beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers vinden dat hulpverlening wetenschappelijk bewezen effectief moet zijn. In...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 83 - 2008
Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting

Coordinatie nazorg jeugdigen Justitiele jeugdinrichting

Rianne van den Heuvel Sandra Beekhoven

Jongeren die tijdens hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) een nazorgtraject aangeboden krijgen, hebben zelf best ideeën over wat ze nodig hebben aan hulp. Door de mogelijkheden van enkele...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 82 - 2008
Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem

Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem

Daniëlle ijns Peter Lorkeers Ko Rink

Wat bepaalt het delinquent gedrag van jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen belanden en hoe groot is de rol van psychiatrische ziektebeelden daarbij?
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 80 - 2008