Auteurs

Jeugdbescherming

188 producten gevonden.
Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd  - Toezicht bij de jeugdbescherming  en jeugdreclassering

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - Toezicht bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Dit rapport gaat over kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel en jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel. Voor de kinderbeschermingsmaatregel geldt dat een kinderrechter deze pas oplegt als...
Meer info
Gratis
Met één been in jouw huis

Met één been in jouw huis

Ellen Schep Yvonne Aartsen

De laatste tien tot vijftien jaar verschuift het denken over ouders van uithuisgeplaatste (pleeg)kinderen. Waar ouders eerst op afstand werden gehouden, weten we nu hoe belangrijk het is dat ouders deel...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 111 - 2019
Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen.   Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan...
Meer info
Gratis
Een kind als geschenk of als handelswaar? Commercieel draagmoederschap en (het gevaar van) commodificatie

Een kind als geschenk of als handelswaar? Commercieel draagmoederschap en (het gevaar van) commodificatie

Samenvatting: Commercieel draagmoederschap is één van de reproductietechnieken die het voor echtparen met vruchtbaarheidsproblemen mogelijk maakt hun kinderwens in vervulling te zien gaan. Deze...
Meer info
Gratis
Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?

Brengt de verplichte meldcode veiligheid in gezinnen?

Miriam Ekelschot

De afgelopen jaren is de rol van de hulpverlener bij meerdere familiedrama’s breedvoerig ter discussie gesteld. Ondanks de nabijheid van hulpverleners deden die drama’s zich toch voor. Brengt de meldcode...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp

Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp

Linda Terpstra Anke van Dijke

Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg Door de transitie in de jeugdzorg komen juist de meest kwetsbare kinderen in de knel. Dat betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke van Fier Fryslân. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2013
Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken

Pedagogische kwaliteit van Nederlandse jeugdstrafzaken

Nanda Tulner

‘Het ergste dat ik ooit in de rechtszaal heb gezien? Zo’n ouderwetse jeugdstrafrechter die een serie verwijten over een jongen van 16 uitstort. Die jongen zat daar voor niet echt zware vergrijpen, hij had...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 65 - 2012
De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg

Esther Geurts

Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de hulpverlening...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 103 - 2011
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren

Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren

Wiel Janssen Diane Kerbert

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? Wiel Janssen en Diane Kerbert zetten de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 100 - 2011
Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Onderzoek leefwereld kwetsbare meiden

Rianne van den Heuvel

Rianne van den Heuvel participeerde in de leefwereld(en) van kwetsbare meiden en luisterde naar hun verhalen. Daardoor heeft ze meer zicht gekregen op de denkbeelden van deze meiden. Kijk minder vanuit...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 99 - 2011